: نشانی کارخانه
مشهد ، جاده کلات ، شهرک صنعتی مشهد
تلفن : �32454380-32454280
(051)


: دفتر فروش
مشهد ،میدان ابوطالب
تلفن : �37245564-37240885
(051)


پست الکترونیک info@morvaridsooz.com :

واحدفروشsell@morvaridsooz.com :

ارتباط با ما
نام و نام خانوادگي :
ايميل :
پيام :