مدیران شرکت مرواریدسوز شرق
سید محمد تقی جوادی مدیریت عامل
سید مجتبی جوادی مدیر فروش
سید مصطفی جوادی مدیرتدارکات
مهندس ابراهیمی فرد مدیرکنترل کیفیت
مهندس شهیدی مدیرلعاب
مهندس نجارباشی مدیرتولید

مهندس رضایی

مدیر اداری و

مدیر خدمات پس از فروش