ظرفيت حرارتي : 8000 kcal/h


ابعاد : 890*380*930

وزن : 39

راندمان : 70.98%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.95

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 2/5