ظرفيت حرارتي : 5700 kcal/h


ابعاد : 710*320*710

وزن : 23.3

راندمان : 69.55%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.7

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 2/5