ظرفيت حرارتي : 3900 kcal/h


ابعاد : 410*320*570

وزن : 19

راندمان : 66.88%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.45

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 1.6