ظرفيت حرارتي : 3000 - 8000 kcal/h


ابعاد : 692*320*555

وزن : 27

راندمان : 0.97%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.95

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 2/5