ظرفيت حرارتي : 3000 - 5700 kcal/h


ابعاد : 692*320*555

وزن : 21.8

راندمان : 69.55%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.7

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 2/1