ظرفيت حرارتي : 3700 kcal/h


ابعاد : 692*320*555

وزن : 17/4

راندمان : 66.88%

قطر دودكش : 100

مصرف سوخت : 0.45

نوع سوخت : طبيعي

قطر نازل : 1/6