درباره ما

نشاني كارخانه :

مشهد ، جاده کلات ، شهرک صنعتی مشهد
تلفن : (0511) 2454380-2454280

دفتر فروش :

مشهد ،بلوار ابوطالب
تلفن : (0511) 7245564-7240885

پست الكترونيك : info@morvaridsooz.com

واحد فروش : sell@morvaridsooz.com

ترجمه