تماس با ما

کارخانه

مشهد ، جاده کلات ، شهرک صنعتی مشهد

تلفن : ۳۲۴۵۴۳۸۰-۳۲۴۵۴۲۸۰(۰۵۱)

دفتر فروش

مشهد ،میدان ابوطالب

تلفن : ۳۷۲۴۵۵۶۴-۳۷۲۴۰۸۸۵(۰۵۱)

یک پیام ارسال کنید