درخواست نمایندگی

لطفا جهت درخواست نمايندگي فرم زير را پر نماييد و تصاوير مدارك مورد نياز را به همراه فرم ارسال نماييد .

مدارك مورد نياز :

۱. تصوير عكس ۴*۳ جديد
۲. تصوير شناسنامه
۳. تصوير كارت ملي
۴. تصوير پروانه كسب
۵. تصوير گواهينامه فني و حرفه اي
۶. تصوير اجاره نامه محل كسب يا سند
۷. چك يا سفته به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال در وجه شركت مرواريد سوز شرق


توجه : بجز شماره ۷ كه بايد از طريق پست ارسال شود ، بقيه موارد را اسكن نماييد و تصاوير آنها را در فرم زير وارد نماييد .

درخواست نمایندگی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  حداکثر حجم فایل ۲MB فایل های مجاز jpg,gif,png